lunes, 15 de noviembre de 2010

A Beleza - Apuntes de literaturaA beleza e outras categorías non menos importantes e a ter en conta na literatura

Chamamos ARTE á actividade espiritual que tende a dotar as creacións humanas dunha forma bela.

A ESTÉTICA é a ciencia que se ocupa do belo

BELO é, segundo Santo Tomás, aquilo que o contemplalo procura pracer espiritual inmediato.

Hai dúas clases de beleza: A natural e a artística. A primeira é a que se presenta nos seres e fenómenos da natureza: Exemplo: Unha posta de sol, unha fervenza, unha flor

BELEZA ARTÍSTICA é a que produce o home: Exemplo: Unha estatua, unha sinfonía, un poema.

A FEALDADE pode ser tamén natural ou artificial. A primeira podémola atopar ao mirar a noso arredor, o cal non quere dicir que sexa para todos igual. A segunda preséntase como resultado falido dunha intención artística. Exemplo: Algunhas esculturas, cadros presentados nalgunha exposición, poemas publicados en revistas e xornais, música escoitada na radio ou vista na televisión.

Ademais do belo e do feo, esisten outras categorías moi importantes:

-Exemplo: O sublime, o maxestoso, o bonito, o gracioso, o tráxico, o patético, o dramático, o cómico, o ridículo, o humorítico, o satírico, o irónico ou o plaxio

SUBLÍMEO é a impresión que arrepía o espírito polo seu carácter sobrenatural.

O MAXESTOSO é beleza unida a grandeza

LINDO ou BONITO é beleza das cousas pequenas.

O GRACIOSO engade ao deleite alegría superficial.

O TRÁXICO xorde da loita do home contra a adversidade.

O PATÉTICO produce horror ao contemplalo.

O DRAMÁTICO despréndese un conflito doloroso, pero dentro duns límites.

O CÓMICO excita á risa aberta.

O RIDÍCULO choca cunha situación normal.

O HUMORÍSTICO é a impresión que produce o absurdo cando se describe como cousas normais.

O SATÍRICO é unha crítica de costumes ou defectos

O IRÓNICO ese humor que inclúe sátira e, ás veces con censura.

O PLAXIO é a copia ou imitación dun modelo, con pretensións de orixinalidade.

Outros artigos:
-O poeta como un pequeno Deus
-O deseño dun poema

2 comentarios:

  1. Esto lo estudié yo el año pasado...
    Un ejemplo de estético según la filosofía kantiana sería por ejemplo una tormenta. Mientras que un jardín es sólo bello.
    ¿Por qué un jardín es solo bello y no sublime? Porque es abarcable. Por sus dimensiones... es proporcionado mientras que una tormenta es algo desproporcionado. Como la noche, la noche es sublime. Y con gatos negros es más sublime aún.

    ResponderEliminar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...